రచయిత

భాషను లిపిబద్ధం చెయ్యడం

రాసేవాడే రచయిత . రాసే ప్రక్రియలను బట్టి కథారచయిత, నవలారచయిత, నాటకరచయిత మొదలగు రకాలుగా పిలుస్తారు. సాహిత్యం, చరిత్ర, వార్తా రంగాలలో రచయితల ప్రమేయం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

రచయితలపై వ్యాఖ్యలు మార్చు

  • రచయితలు రెండు రకాలు-ఆలోచించేవారు,ఆలోచింపజేసేవారు.---రౌస్అమ్మ
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=రచయిత&oldid=16749" నుండి వెలికితీశారు