వ్యాఖ్యలు మార్చు

  1. గణితం లేకుండా, మీరు ఏమీ చేయలేరు. మీ చుట్టూ ఉన్నదంతా గణితమే. మీ చుట్టూ ఉన్నవన్నీ అంకెలే...శకుంతలా దేవి
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=గణితము&oldid=17885" నుండి వెలికితీశారు