గోల్డ్‌స్మిత్

ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్ (Oliver Goldsmith) ప్రముఖ నవలా రచయిత. ఇతను 1730 నవంబరు 10న జన్మించి 1774 ఏప్రిల్ 4న మరణించాడు.

ఆలివర్ గోల్డ్‌స్మిత్'

గోల్డ్‌స్మిత్ యొక్క ప్రవచనాలుసవరించు

  • సంపద పోగయినప్పుడు మానవుడు చెడిపోతాడు.