జాన్ ఎఫ్. కెనడీ (29 మే 191722 నవంబర్ 1963) అమెరికా దేశపు 35వ రాష్ట్రపతి.

The New Frontier of which I speak is not a set of promises — it is a set of challenges. It sums up not what I intend to offer the American people, but what I intend to ask of them.

ముఖ్యమైన వ్యాఖ్యలు

మార్చు
  • నూతన అలవాట్లను నేర్చుకోవడం అంత తేలిక కాదు. కానీ అసాధ్యం కాదు.