జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్

జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ బ్రిటన్‌కు చెందిన తత్వవేత్త. ఇతడు 1806, మే 20న జన్మించాడు. అనేక రాజనీతి సిద్ధాంతాలు రచించిన జె.ఎస్.మిల్ పార్లమెంటు సభ్యుడుగానూ వ్యవహరించాడు. ఉపయోగితా వాదం గురించి ప్రముఖంగా ఇతని పేరు చెప్పబడుతుంది. 1873, మే 8న మరణించాడు.

JohnStuartMill.jpg


జె.ఎస్.మిల్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలుసవరించు

  • నిరంతర అప్రమత్తతే స్వేచ్ఛకు మూలం.
తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.