ధనము ప్రముఖుల వ్యాఖ్యలు.

(మూలం: సూక్తి సింధు]]

ధనము గురించి సామెతలు.

పాటలలో ధనము.

  • ధనమేరా అన్నిటికి మూలం. దాని విలువ తెలుసుకొనుట మానవ ధర్మం.
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=ధనము&oldid=16382" నుండి వెలికితీశారు