నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్

అమెరికన్ వ్యోమగామి; చంద్రుడిపై నడిచిన మొదటి వ్యక్తి

నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ అమెరికాకు చెందిన రోదసి యాత్రికుడు. ఇతడు ఆగష్టు 5, 1930న జన్మించాడు. చంద్రమండలంపై కాలు మోపిన తొలి మానవుడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ (1969)

నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ యొక్క ముఖ్య ప్రవచనాలు:

  • నేను వేయబోతున్న ఒక చిన్న అడుగు, మానవాళి వేయబోతున్న పెద్ద ముందడుగు.
  • చంద్రమండలంపై కాలుమోపే ముందు నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ పలికిన మాటలు.
  • డబ్బుగాని, విజయంగాని మానవాళి మనుగడకు, శాంతిసామరస్యాలకు ఉపయోగపడాలి.[1]

మూలాలుసవరించు

  1. teluguquotations.blogspot.in