మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామశాస్త్రి

  • అంటరాని వారెవరో కాదు, మా వెంటరానివారే

మూలాలుసవరించు

  • తెలుగు సాహిత్య దర్శనం-ఎస్.నాగేంద్రనాథ్‌రావు,పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ,1994, పుట-6