కృతజ్ఞతలు

మార్చు

సుధాకర్ గారూ, నా నిర్వాహక హోదా ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు - Srinivasa 19:11, 3 అక్టోబర్ 2007 (UTC)