సత్యాగ్రహం అంటే సత్యం కోసం జరిపే పోరాటం. అహింస మూలధర్మంగా, సహాయ నిరాకరణ మరియు ఉపవాసదీక్ష ఆయుధాలుగా చేసే ధర్మపోరాటమే ఈ సత్యాగ్రహం.

సత్యాగ్రహం పైన వ్యాఖ్యలుసవరించు

తెలుగు వికీపీడియాలో ఈ పేరుతో వ్యాసం కలదు.